Fizika

Za uspešno izvajanje vaj fizike, kemije in biologije imamo naslednje pripomočke:

 • 4 prenosne računalnike z operacijskim sistemom
 • Laserski tiskalnik
 • Bavni tiskalnik
 • 4 LabPro vmesnike z programsko opremo na CD
 • 6 prenosnik merilnikov/ vmesnikov Vernier
 • ter naslednje merilne senzorje :
 • 4 merilnike tlaka
 • 4 merilnike sile
 • 4 merilnike temperature
 • 4 konduktometre
 • 4 pH senzorje
 • 4 luksmetre
 • 4 svetlobna vrata
 • 4 ultrazvočne sledilnike
 • 1 merilnik vsebnosti kisika v zraku
 • 1 merilnik jakosti magnetnega polja
 • še veliko drugih senzorjev

s katerimi smo zelo izboljšali kvaliteto izvajanja vaj, tako da lahko v vseh letnikih izvajamo vsaj eno vajo z računalnikom ter merilnim vmesnikom in senzorji.

Individualno je šola nabavila še dodatne senzorje ter pripomočke ( Hallova sonda, kolešček za Atwoodovo padalo, merilnik radioaktivnosti itd. ) tako da lahko še več vaj izvajamo z računalnikom.

Tukaj si lahko ogledate nekaj primerov diagramov, ki jih dobimo pri izvajanju vaj z računalniškim vmesnikom LabPro :

 1. Merjenje z ultrazvočnim sledilnikom
 2. Meritev zmesne temperature
 3. Meritev pospeška mase z Atwoodovim padalom
 4. Meritev jakosti magnetnega polja s Hallovo sondo
 5. Meritev nihajnega časa z ultrazvočnim sledilnikom

ter še mnoge zanimive poskuse.


Seznam vaj za maturo iz fizike: 

 1. Sestavljanje sil v ravnini
 2. Trenje na ravni podlagi
 3. Zmesna temperatura
 4. Energija
 5. Težni pospešek
 6. Lomni količnik
 7. Stoječe valovanje vrvi
 8. Vzporedna in zaporedna vezava uporov
 9. Atwoodovo padalo
 10. Karakteristika žarnice
 11. Merjenje magnetnega polja z Hallovo sondo
 12. Spekter plinov
 13. Plinski zakoni

Seznam vaj za 2. letnik tehniškega izobraževanja:

 1. Sestavljanje sil v ravnini
 2. Trenje na ravni podlagi
 3. Sile in navori
 4. Atwoodovo padalo
 5. Energija
 6. Zmesna temperatura

Seznam vaj za 3. letnik tehniškega izobraževanja:

 1. Težni pospešek
 2. Stoječe valovanje na vrvi
 3. Lomni količnik
 4. Interferenca
 5. Goriščna razdalja leče

Seznam vaj za tehniško gimnazijo:

Prvi letnik:

ZRAČNI TLAK

SILE IN NAVORI

TLAK V TEKOČINI

VOLUMEN IN GOSTOTA KVADRA

TRENJE

SEŠTEVANJE SIL

Drugi letnik

ZMESNA TEMPERATURA

PLINSKI ZAKONI

SPECIFIČNA TOPLOTA

IZPARILNA TOPLOTA

ENERGIJA

ATWOODOVO PADALO

Tretji letnik

STOJEČE VALOVANJE

LOMNI KOLIČNIK

TEŽNI POSPEŠEK

INTERFERENCA

GORIŠČNA RAZDALJA LEČE

Četrti letnik

KARAKTERISTIKA ŽARNICE

MAGNETNO POLJE

KARAKTERISTIKA DIODE

SPEKTER PLINOV

ZAPOREDNA VEZAVA

VZPOREDNA VEZAVA

OHMOV ZAKON

Leave a Reply