Merjenje z ultrazvočnim sledilnikom

POSPEŠENO GIBANJE VOZIČKA

Pripomočki: Merilni komplet Vernier, drča, voziček, ultrazvočni slednik

Drčo postavimo tako, da imamo rahel naklon. Ultrazvočni sledilnik preko vmesnika Vernier povežemo z računalnikom. Voziček spustimo po drči navzdol in z ultrazvočnim sledilnikom merimo odmik. Program Loggerpro nam izriše grafe.

Graf odmika

Graf hitrosti

Z gumbom Linear fit lahko narišemo prilegajočo se premico na graf hitrosti. Z miško označimo le tisti del grafa, kjer se voziček giblje. V okvirčku lahko odčitamo pospešek vozička.

Graf pospeška

Z gumbom Linear fit lahko narišemo prilegajočo se premico na graf pospeška, označimo le tisti del premice, kjer se voziček giblje. V okvirčku lahko odčitamo pospešek vozička.

Ključne besede: pospešek, pospešeno gibanje, risanje grafov

Objavila: Tanja Jagarinec